I decembernumret av Autism- och Aspergerförbundets medlemstidningen Ögonblick kan ni läsa nu om Fritidsinfo och vårt initiativ. Känns fantastiskt härligt att även ”media-omvärlden” börjar uppmärksamma Fritidsinfo och hjälpa till att sprida visionen om en tillgänglig, aktiv och meningsfull fritid för alla oavsett funktionsförmåga.

https://www.autism.se/var_tidning

/ Redaktör Zandra

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment