Remake- Stockholms stadsmissions dagliga verksamhet med fokus på textilproduktion

Remake, Stockholms Stadsmission eget mode- och designmärke. År 2015 startade Stockholms Stadsmission upp sin första dagliga verksamhet med inriktning på textilproduktion.

Remakes produkter tillverkas av second hand-material med målet att nå ökad kvalitet och livslängd. Plaggen är unika, i unisex och med design som utmanar storleksnormen.

Verksamheten bedrivs integrerad med en annan verksamhet som riktar sig till personer som arbetstränar. De är fördelat på sammanlagt 10 platser var, som alla oavsett grupp, arbetar utifrån sina egna förutsättningar med stöd, handledare och yrkescoach.  Det krävs inga tidigare erfarenheter av sömnad för att söka till daglig verksamheten, det som krävs är ett intresse och viljan att lära sig att arbeta med tyger och att sy.

Den dagliga verksamheten Remake vänder sig till personer inom LSS med autismspektrum-diagnos, för att får börja på daglig verksamheten krävs ett beslut från din LSS-handläggare, mer info om Remake daglig verksamhet kan du få från dem.

Fotografi copyright: Remake

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta: Föreståndare, Annie Johansson

Tel: 08- 68 42 34 87 alt Email: annie.johansson@stadsmissionen.se

/ Redaktör Zandra

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment