Brukarombudsman – en länk mellan omsorgstagare och beslutsfattare

Botkyrka kommun är Sveriges första kommun som har en brukarombudsman.

Brukarombudsmannen arbetar för att öka förståelsen och inflytandet för personer som bor i Botkyrka kommun och har en kognitiv funktionsnedsättning

Brukarombudsmannen fungerar som en länk mellan de som har stöd av omsorgen, de som arbetar inom omsorgen, tjänstemän och politiker.

Brukarombudsmannen arbetar för att öka förståelsen och inflytandet för personer som bor i Botkyrka kommun och har en kognitiv funktionsnedsättning.

Ombudsmannens uppgift är bland annat att:

  • Framföra brukares synpunkter till dem som ansvarar för kommunens stöd och service.
  • Träffa kommunens verksamheter för att hjälpa dem att se ur ett brukarperspektiv.
  • Sprida kunskap om alla kognitiva funktionsnedsättningar och om hur viktigt det är att få vara delaktiga.

Ta gärna kontakt med brukarombudsmannen, som heter Ann-Katrin Hegvold, om du vill prata om Botkyrkas omsorg. Hennes uppdrag är att ta till vara medborgarnas synpunkter på funktionsnedsättningsomsorgen och föra dem vidare till kommunens tjänstemän och politiker. Syftet är att stärka medborgarens perspektiv i de övergripande beslut som fattas för omsorgen.

Ann-Katrin har regelbundna möten med omsorgens ledning. Hon besöker också funktionsnedsättningsomsorgens olika verksamheter. Som medborgare kan du kontakta Ann-Katrin om du vill framföra en åsikt eller diskutera något kring Botkyrkas omsorg.

Kontakta brukarombudsmannen

Du når henne bäst per e-post: an****************@bo******.se

Du kan också ringa till Ann-Katrin på telefon 070-187 09 50. Lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer Ann-Katrin upp när hon har möjlighet. Du kan också skicka sms till samma nummer. Ann-Katrin sitter ofta i möten. Använd därför gärna e-post för att kontakta henne.

/Redaktör Zandra

Kommentarer

  • Inga kommentarer än.
  • Lägg till en kommentar