Barn i behov- Jag finns också!

Barn i behov- jag finns också” är ett nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som kämpar för att alla barn, oavsett behov, ska ha rätt till en schysst skolgång som vi på Fritidsinfo självklart vill vara med och lyfta fram.

Över hela Sverige drar kommun efter kommun ner på anslagen till barn med särskilda behov. Vare sig barnen går på specialskolor eller i ”vanliga” skolor minskas beloppen eller tas bort helt. I praktiken innebär det att tusentals barn förlorar möjligheten att klara skolan. Och utan avgångsbetyg har de inte en chans på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör dem körda på bostadsmarknaden.

Det här är en tragedi för hela Sverige. Dels ger vi inte alla barn en rättvis chans i livet. Många av barnen med särskilda behov är i själva verket oerhört begåvade och det är slöseri med människoliv att låta dem slås ut. Dels drabbar detta alla skolbarn. Lärarna ska klara av att förmedla kunskap till stora barngrupper där en eller flera barn inte klarar av stökiga miljöer. De här barnen behöver en-till-en-undervisning, exakta rutiner, även på rasterna, och helt annan pedagogik än den traditionella katederundervisningen. När lärarna inte klarar av att möta alla elevers behov blir dessa barn antingen aggressiva eller självdestruktiva. De kanske ger sig på kamrater, inredning eller lärarna. Eller också gömmer de sig, skär sig och slutar att gå i skolan alls.

Föräldranätverket “Barn i behov” uppstod spontant efter att Stockholms stad plötsligt dragit in bidragen till resursskolorna. Nu sprider sig protesterna till andra grupper och till andra delar av landet.

Barn i behov behöver din hjälp för att förmå politikerna att ändra sina beslut och ge alla barn det stöd de behöver. Att satsa på de här barnen är en investering och inte en kostnad.

Mer info hittar du här

/ Redaktör Zandra

Bild copyright: Barn i behov

Kommentarer

  • Inga kommentarer än.
  • Lägg till en kommentar