Att börja röra på sig mer, kan ge bättre psykisk hälsa

Livsstilen har stor betydelse för vår psykiska hälsa. Studier visar att små förändringar, som att börja röra på sig mer, kan ge bättre psykisk hälsa och välbefinnande på sikt därför tror vi att en aktiv och meningsfull fritid är viktigare än någonsin.

Människor som har god psykisk hälsa upplever ofta att deras tillvaro är meningsfull och att de har möjlighet att vara delaktiga i samhället. 

God psykisk hälsa handlar också bland annat om att ha förmåga att hantera vanliga motgångar i livet.

Men i dag ökar den psykiska ohälsan i samhället. Bland människor med intellektuell funktionsnedsättning är psykisk ohälsa dubbelt så vanligt som hos andra. Tre av fyra vuxna med ADHD har också en psykiatrisk diagnos, och bland vuxna med en autismspektrumdiagnos har två av tre någon form av psykisk sjukdom.

Mycket av den psykiska ohälsan skulle kunna undvikas med förändringar i livsstilen bland annat genom möjligheten att kunna tillgodo se sig en meningsfull fritid (som vi på Fritidsinfo hoppas kunna bidra med).

Forskning visar att livsstilsförändringar kan vara lika effektiva mot psykisk ohälsa som terapi och läkemedel. Men ibland behövs hjälp från läkare.

Mer om psykisk hälsa hittar du här

/ Redaktör Zandra

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment