8 saker att tänka på när du ska söka en LSS-insats

Autism- och Aspergerförbundet har sammanställt 8  smarta tips som kan vara bra att tänka på när du ska söka LSS-insats. Självklart vill vi vara med och sprida tipsen.

Tipsen hittar du nedan:

1. Beskriv noggrant vilken funktionsnedsättning du har samt vilka svårigheter den medför.

2. Se till att ansökan är fullständig. Det går att komplettera ansökan i efterhand men det är bra att redan från början förmedla en klar bild av vad man behöver ha hjälp med.

3. För att ta reda på och tydligt beskriva vilket hjälpbehov man har kan det vara bra att ta hjälp av en släkting eller en nära vän som man litar på.

4.Bifoga gärna intyg från läkare, psykolog, arbetsterapeut m.fl. som beskriver din funktionsnedsättning och styrker dina behov. Ju nyare intyg, desto bättre.

5. Om du känner dig osäker på vilken typ av insats du kan ansöka om, be handläggaren på kommunen att informera dig om vilka olika insatser som finns och vad de innebär.

6. I samband med att ansökan om en LSS-insats beviljas har man även rätt till en individuell plan. Syftet med planen är att den enskilde ska få en samlad överblick av de insatser, det stöd och den service man får, vilket möjliggör ett ökat inflytande. Planen ska utgå från din vilja och dina behov.

7. Om du ansöker om en LSS-insats för ditt barn så kan det vara svårt att veta exakt vad som är ett normalt föräldraansvar och vad som går utöver detta ansvar. Därför bör man tänka igenom alla vardagssysslor och fundera över vad som tillkommer jämfört med barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Även om barnet är litet och föräldraansvaret är stort så finns det olika insatser för små barn. Finns det behov så ska man ansöka om stöd.

8. Om du får avslag på din ansökan eller en viss del så kan du lämna in en ny ansökan alternativt överklaga beslutet. 

/ Redaktör Zandra

Källa: Autism- och Aspergerförbundet 2018

Mer info om LSS-instans och vad det innebär hittar du här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment